Godnat historier for Rebelske piger: Den bedst illustrerede "hvad kan jeg blive" for 8-12 årige børn.

Hvis du gerne vil have at dit barn skal være en kreativ tænker, så er det vigtigt at fodre deres hjerner med mange løsningsmuligheder - også på hvad man kan blive en dag. Men hvordan får man den viden?

Godnat historier for rebelske piger er sådan en bogserie, som giver den indsigt på en meget fantasifuld måde. Jeg ved godt, at de er tænkt som feministisk godnatlæsning med kvinde forbilleder, men det er samtidig en hyldest til alle slags fag og professioner - grafitti kunstner, geologer, forfattere, fotomodeller, pirater, krigere, videnskabsfolk, atleter, politikere, menneskerettighedsforkæmpere.

Jeg tror aldrig jeg har set en bog med så mange mulige fremtidsbaner! Det er jo så nok lidt svært at blive pirat her i Danmark (med mindre det er Coding Pirat). Jeg synes det er fedt, at min datter har læst i den mange gange - så mange gange at hun nu har hovedet fyldt med den vildeste variation af erhverv. Og der er mennesker fra hele verdenen samlet i de bøger. (Ikke alle køn, så vi håber at der kommer nogle der er mere sådan all gender repræsentative). 

Det er i øvrigt også den flottest illustrerede "hvad kan jeg blive" bog jeg nogensinde har set (dream big my child :-)). Og den eneste, der er skrevet i et sprog 8-12 årige børn forstår (ældre børn vil nok finde den lidt for simpel). Hvert mini portræt er en side og så er der en flot illustrationsside med et portræt (og ofte et citat).

Da vi sidste sommer var på Nobel Museet i Stockholm gik det op for mig, hvor meget de der portrætter trænger ind i små hjerner. Min datter kendte alle de kvindelige nobelpristagere, men jo så ikke så mange af mændende (der var jo så også lidt flere at huske).  

Det gode ved de her bøger er, at de ikke hylder sport mere end videnskab eller kreative fag mere end videnskabelige fag. Der er simpelthen kvinder af alle fag ligeværdig hyldet. Det er ret cool! 

Jeg vil give min datter den seneste tilføjelse til serien i julegave. Så skal hun/vi se bla. Rihanna og Josephine Baker's historier - og se alle de flotte portræt illustrationer.

 

 

 

UK version:

If you want you child to be a creative thinker you need serve them many different pathway solutions as creative thinking comes in many professions. But how do you get that knowledge?

Goodnight Stories for Rebellious Girls is one such book series that provides that insight in a very open minded way. I know they are meant to be feminist goodnight reading, but it is also a tribute to all kinds of professions - from graffiti artists to geologists - from writers to photo models and pirates, scientists and athletes.

I never think I've seen a book with so many possible future paths! I love that my daughter has read in it many times and she now has her head filled with the wildest variety of professions. And there are people from all over the world gathered in those books. Not all genders, so we hope that there will be some more published that are more all gender representative.

Incidentally, it is also the most beautifully illustrated "what can I become" book I have ever seen. And the only one written in a language 8-12 year old children understand (older children will probably find it a little too simple). Each mini portrait is a page and then there is a nice illustration page with a portrait (and often a quote).

When we were at the Nobel Prize Museum in Stockholm last summer, it dawned on me how much those portraits penetrate her mind. My daughter knew all the female Nobel laureates, but not so many of the men (there were of course also a few more to remember).

The good thing about these books is that they do not value science higher than arts og sports higher than science. There are simply women of all disciplines equally praised. That's pretty cool! Maybe an accomplishment of its own. 

I want to give my daughter the latest addition to the series as a Christmas present. Then she'll get to know the story of fx. Rihanna and Josephine Baker. 
 

Ældre indlæg Nyere indlæg

0 Kommenter

Der er ikke kommenteret endnu - du kan blive den der starter en hyggelig tråd.

Efterlad en kommentar

Bemærk at vi lige gennemgår kommentarerne før de bliver synlige for alle