Send mor-retro collage hjerter til en ven.

snailmail

 

Julen bliver helt anderledes. Mange aktiviteter er allerede aflyst. Vi kommer ikke til at besøge hinanden så meget som vi plejer. 

I år er der altså optimale betingelser for at finde tid til at lave sine egne julekort, til at skrive dem og til at gå i postkassen med dembrev til bedste

Den ældre generation vil helt sikkert synes, at et julebrev ville være en særlig dejlig overraskelse. Det ville nu nok være dejligt for os alle sammen at åbne postkassen og finde et fint personligt brev. 

I værkstedet har vi eksperimenteret med at lave kort af genbrugsmaterialer, og de her collage hjertekort er en et af resultaterne. De yngre workshop deltagere syntes, at det var meget mor-retro, men sjovt at fordybe sig med. Sjovt at gå på jagt efter farver, motiver, og tekst. Og hyggeligt at klippe ud og lege med kompositioner. 

bowie heart

FridaK

 

cruise

Picasso

Grundelementet er et stort hjerte klippet i genbrugspap (fra eksempelvis en cornflakes pakke). Bag på kan man så klistre hvidt papir til at skrive på eller lave collage og klistre et foldet brev på man kan folde ud. 

Tanken er, at hjertet kan gemmes og blive til et juleophæng næste år. Man kan også klistre hjerterne sammen to og to og sætte en snor imellem

Magasinerne har vi dels fået doneret til værksteder af lokale beboere, og dels hentet på vores lokale genbrugscentral i Helsinkigade på Nordhavn (Corona lukket fra mandag desværre). Men ellers er der også mange magasiner at finde i genbrugsbutikkerne (og så støtter man også en god sag). Vælg blade som BoBedre, Costume og Elle der er af en papirkvalitet, som egner sig rigtig godt til klip. Det bliver også fint med aviser. 

Du købe frimærker og julemærker på postnords webshop. Og du kan også se hvor du kan poste brevet tættest på dig selv.

Hvis du ikke gider klippeklistre, så kan du lave dine egne fotokort og sende direkte fra postnords hjemmeside

Husk at veje brevet og tjekke porto her  

 

UK Version:

Christmas will be different. Many activities have been canceled and we will not visit each other as much as usual. This year, there are optimal conditions for making your own Christmas cards, for writing them and for mailing them.


The older generation will definitely think a Christmas letter would be a nice surprise. It would probably be nice for all of us to open the mailbox and find a personal letter.


In the workshop, we have experimented with making cards from recycled materials, and these collage heart cards are one of the results. The younger workshop participants thought it was very “mum-retro” but fun to immerse themselves in. Fun to search for colors, motifs, and text. And cosy to sit and cut out stuff and play with composition.

The basic element is a large heart cut in recycled cardboard from for example, a cornflakes package. On the back you can then glue white paper to write on. The idea is that the heart can be saved and become a Christmas ornament next year. You can also glue two hearts together and put a string in between

We have had some magazines donated to our workshop by local residents (thank you guys!), and some we have occasionally found at our local recycle center in Helsinki on Nordhavn (closing down on monday because of restrictions). But otherwise there are also many magazines to be found in thrift stores and then you also support a good cause. Choose magazines such as BoBedre, Costume and Elle that are of a paper quality that is very suitable for collage. It will also be cool with newspapers. Use what you have :-)

You can buy stamps and Christmas stamps on Postnord's webshop. And you can also see how many stamps to put on your letter and where the nearest mailbox is.

Ældre indlæg Nyere indlæg

0 Kommenter

Der er ikke kommenteret endnu - du kan blive den der starter en hyggelig tråd.

Efterlad en kommentar

Bemærk at vi lige gennemgår kommentarerne før de bliver synlige for alle