Itchman - make him move

 

 

Vi elsker Itchman. Vi ved jo godt han er en tegnet karakter, men alligevel så virker han jo spillevende - på en måde. Det skyldes helt sikkert, at vi har lavet stopmotion med ham.  

Det er virkelig sjovt at lave stopmotion, men det kræver også tålmodighed. Især hvis bevægelserne skal være meget smoothe (fx 4-8 billeder pr. sek). Hvis du kan accepter, at der vil være perioder, hvor det er frustrerende - men tænke at "det skal nok gå" - så går det. Tag en pause og klø på igen. Det er en god måde at øve robusthed på :-) Og så kan du jo også se om du tør være dårlig til noget nyt. Hvis det bliver lidt hoppende er det altså stadig fedt.

Med vores Itchman stempelsæt får du lidt forærende, fordi du skal ikke tegne alting fra bunden hele tiden. 

De gennemsigtige Itchman stempel-kropsdele og den gennemsigtige stempelklods det let at trykke præcist.

 

Stempel-kropsdelene giver utallige muligheder for at få Itchman til at bevæge sig på sjove måder. Han kan stå på hænder, hoppe, gå, vinke etc.

Du kan også freestyle og selv tegne arme og ben med en sort tusch på hans krusedulle krop. Så kan han alt! Også Backflip og støvledans.

Hvis du vil lave små animationen med Itchman, kan du gøre det enten i en flipbook/papirform eller gøre det digitalt fx med stopmotion app'en Stop Motion Studio. Den er super let at bruge, fordi den hele tiden viser dig det sidste billede. Det gør det er nemt at justere ind efter. Du kan også lægge musik på og andre sjove ting. Når du er færdig så har du en fil du nemt kan dele fx i instagram.

Du kan måske sætte et lille simpelt studio op et sted med masser af (indirekte) lys.

Vidste du: Har du Iphone med et headset med ledning? så kan du lade telefonen ligge helt stille mens du fotograferer! Når du har foto app'en åben og trykker på headsættets +/- volume så udløser du "kameraknappen" og tager billeder.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal arbejde med tegnede bevægelser har vi samlet nogle eksempler på vores pinterest.

Vi håber du er blevet inspireret til at prøve! Du kan jo animere alt muligt: lego, dig selv (billedserie), din morgenmad, en brunkage der forsvinder bid for bid..Måske kunne du lave en kreativ julehilsen til dine venner eller kollegaer?

De tre vigtigste ting du skal tænke over er 1) En rolig bagrund 2) Et godt indirekte lys der ikke laver skygger 3) En "holder" til din telefon, så den nemt kan stå på præcist det samme sted hele tiden. Vi plejer bare at stable noget op den kan ligge på. Ellers bygger vi et af vi nu lige har ved hånden fx pap eller lego. 

Ha' en dejlig dag - hvis du bor et af de steder, hvor alle fritidsaktivitet for store børn er aflyst fra mandag, så er det her måske en sjov erstatning.

Hvis det er mindre børn kan vi virkelig anbefale at lave den stopmotion, hvor det er en brunkagemand eller en muffin der danser rundt på en tallerken og bliver mindre og mindre fordi den bliver spist. 

The UK edition:

 We love Itchman. We know he is a drawn 2d character, but still he seems so lively. It's definitely because we've done stop motion with him. It is really fun to do stop motion and to make little stories. It does however, require patience if you want to make the movements very smooth. If you accept this is going to be a bit bumpy and there will be short periods of frustrating, then you’ll be alright. It's a great way to train your resilience in creative processes! Just take a break and try again if it is too much.

With our Itchman stamp set, you get a little help because you do not have to draw everything from scratch all the time. The transparent Itchman stamp body parts and the transparent stamp block make it easy to print precisely where you want. 

 

 

The little stamps with body parts provide countless opportunities to get the Itchman to move in fun ways. He can stand on hands, jump, walk, wave etc.

You can also freestyle and draw you own idea for arms and legs with a black marker on his squiggly body. 

If you want to make small animation with Itchman, you can do it either in a flipbook or as a stop motion eg the app Stop Motion Studio. It is super easy to use.

You might also be able to set up a small simple studio in a place with lots of (indirect) light.

Did you know that if you use an Iphone and you have a corded headset then you can leave the phone completely still while photographing? When you have the photo app open and press the +/- volume of the headset, you take pictures. Easy peasy.

If you have doubt as to how to work with drawn movements, we have gathered some examples on our pinterest. We hope you feel inspired to give it a try! Work together and help out. It is a fun group activity. 

You can animate everything: lego, yourself (series of pictures), your breakfast, a gingerbread man that disappears bite by bite from a plate..Maybe you could make a creative Christmas greeting?

The three most important things to think about are 1) A calm background 2) A good indirect light that does not change while you work or create shadows 3) A "holder" for your phone so that it can easily stand in exactly the same position all the time. We usually just stack something up the phone/ipad can be placed on or build a holder of what we have on hand, eg cardboard or lego.

Have a great 3rd of december :-)  

Ældre indlæg Nyere indlæg

0 Kommenter

Der er ikke kommenteret endnu - du kan blive den der starter en hyggelig tråd.

Efterlad en kommentar

Bemærk at vi lige gennemgår kommentarerne før de bliver synlige for alle