Decemberliv: DO IT YOUR WAY

 1. December 

DO IT YOUR WAY

En idé til en 2. december tradition - tænk på dig selv! 


Nu står du der med nok det meste af “the usual stuff” i kalenderen. Du har sikkert også fikset alt det, der skulle være færdigt til 1 december. Hvad er det så du synes betyder noget. Eller hvad er det du selv kunne tænke dig at lave, se, spise, kreere, høre, føle.... Hvad skal din julestemning (eller fravær af samme) pyntes med? 


Tænk over det og  tag også næste skridt og få bestille plads, købt ind eller reserveret med det samme. Bare gør det. Måske ved du allerede, hvad der skal på din liste?


Her er hjælp til at finde ud af det, hvis du har brug for at sætte tankerne i gang. Det kunne være noget med:

 • At skrue helt ned for 10 kroners produkter, glitter, plast og madspild. Fx beslutte at pakkespil er med ting fra genbrugen (eller bare dit skab). Tænke lidt mere over mængder når du køber ind til middage/hygge. 
 • At holde flere pauser med et karbad, lange gode kram (hvis der er nogen du må kramme), en god bog, dit yndlingsmusik, en løbetur, en travetur eller en lur (en lur går aldrig af mode)?
 • At få sagt fra til den der aftale du har skubbet at svare på, fordi du faktisk ikke har lyst. Man må godt sige “nu er der udsolgt i kalenderen!”
 • Få lavet den der aftale med din gode ven, som du altid savner lidt. Måske om at røre jer sammen? Eller drikke drinks?
 • Drømmer du måske om at skabe oplevelse af at have god tid? 
  • Det kunne være noget med få spist lidt tidligt og få masser af aften foran sig (eller omvendt spise sent og have masser af eftermiddag). 
  • Lave aftensmad til to dage af gangen. Eller spise flere rugbrødsmadder eller bestil mere take out!
  • Det kunne være noget med at alle hjælpes ad om de praktiske ting og lige giver en ekstra december-hånd med så det praktiske er hurtigere done. 
  • Det kunne også være noget med at gå tidligt i seng/sove længe nogle dage for at have mere energi. 
  • Eller lave noget du virkelig har lyst til så du glemmer at holde øje med tiden.
  • Og så the usual suspect - telefonen/Ipad/computer - væk med den tidsrøver ind imellem..analog pause. Det er så åbenlyst og samtidigt så nemt at glemme. 
 • Har du lyst til at finde tilbage til barndommens lange dage udenfor på skøjter eller i skoven? og så komme hjem i skumringen til varmen med varme drikke og jule-tv (eller brætspil)? Hvis du er en frossenping kan du bare gå ud ved 3 tiden, så er det hurtigt skumring :-)
 • Vil du en tur i kirke, fordi det er der du finder roen?
 • Eller tænker du mere på en tur til massør?
 • Det kunne bare også helt voksen agtigt være at huske at købe, den der gingløg med kirsebær og den der slåen gløgg du så den anden dag- Bare køb den selvom ingen andre synes det lyder lækkert. Eller lav de der Rocky Road konfekt stykker du kom i tanke om igen i år. Eller design din egen jule-t-shirt med "screw youle" (det kan vi hjælpe med :-))
 • Måske vil du gerne skrive en julehilsen eller to? 
 • Er der et bestemt sted du har drømt om at se til jul. Fx den Gamle by i Århus, La Glace, politimuseet eller Fitnessworld (tøhø)?.
 • Har du allerede så meget kvalme ved tanken om alt det julegris og finker, at du lyst til at lave vegetarisk december - eller bare nogle flere dage uden kød som modvægt? Eller modsat er du på vegetar højskole og vil gerne hjem i familiens kødgryder?
 • Er det måske bare en tur i svømmehallen med sauna du drømmer om?

Hvad er det egentligt du gerne vil? Det er bare dig der ved det :-)

______________________________________________________________________

2nd of December

DO IT YOUR WAY

This is an idea for a December 2 tradition: Think about you!

By now you are probably all set with most of "the usual stuff" in the calendar. You have probably also fixed everything that should be finished by 1 December. What is it then that matters to you. Or what is it that YOU would like to prioritize, make, see, eat, create, hear, feel .... What should your Christmas mood (or absence of the same) be sprinkled with?

Think it over and take the next step and get a place booked, do the shopping or reserved that table right away. go ahead - you matter. Maybe you already know what should be on your list?

Here's a little help to figure it out if you need help. It could be something like:

 1. To completely reduce the use of cheap bad quality products, glitter, plastic and food waste. For example, decide that pass the parcel is with things from recycling (or just your closet). Rethink quantities when you shop for dinners /snacks.
 2. Do you want to take more breaks with a bath, good hugs, a good book or podcast, your favorite music, a run, a walk or a nap (a nap never goes out of style)?
 3. Say no to things you actually do not feel like. You are allowed to say "My calendar is fully booked!"
 4. Do you dream of creating the experience of having plenty of time?
  1. It could be something with getting dinner a little early and then having plenty of evening ahead of you (or eating late and having plenty of afternoon).
  2. Make dinner for two days at a time. Or eat more noodles or order take out!
  3. It could be everyone helping out more on the practical things around meal time, tidying, cleaning and buying presents and just giving an extra helping xmas hand so the practical stuff is done faster.
  4. It could also be an idea to go to bed early / sleep long for a few days in December, recharge and have more energy.
  5. Or do something you really feel like doing so you loose track of time.
  6. And then the usual suspect: the phone / Ipad / computer - away with that time waster now and again..analog pause. It is so obvious and at the same time so easy to forget.
  7. Do you want to find your way back to the long lost days of childhood playing outside till it gets dark?  Skating, playing football, sleidging or walking in the woods and then come home in the warm home and relax with hot drinks and Christmas TV? 
  8. It could also be quite adult-like and you remember to buy, that new gløgg you saw with gin and cherry plus that other new one with beaten berries  (buy it even though no one else thinks it sounds delicious). Or make those Rocky Road confectionery pieces you think looks devine. Or design your own Christmas t-shirt (we can help with that :-))
  9. Maybe you want to write a Christmas greeting or two?
  10. Go to church or attend a church concert?
  11. Is there a particular place you have dreamed of seeing for Christmas. For example, the Old Town in Aarhus, La Glace or even Fitnessworld (hohoho)?.
  12. Do you already have nausea at the thought of all that Christmas pig that you want to make December vegetarian - or just a few more days without meat as a counterweight? 
  13. Is it perhaps a wellness or swimming trip you dream of?

What exactly do you want? Chose few good thing you know wil lhappen. You are the You expert :-) Ældre indlæg Nyere indlæg

0 Kommenter

Der er ikke kommenteret endnu - du kan blive den der starter en hyggelig tråd.

Efterlad en kommentar

Bemærk at vi lige gennemgår kommentarerne før de bliver synlige for alle