Find ting i naturen midt i København.

Basic need for creative minds

En lille idé:

Go small: Sæt børnene til at lave små fleksible dekorationer, hvor kun lyset er et fast element. Eller brug små juletræslys, der skal erstattes løbende.

Giv børnene den kreative opgave, og giv dem ansvaret for det som betyder mest: kalenderlyset og adventsstagen. De kan godt. Det behøver ikke være perfekt. Så kan du selv lave den der "ekstra ting". Jeg tør godt love, at det vil booste deres motivation og kreative selvtillid (mere end, hvis de laver "børnetingen" ved siden af). Hos os er det yngste barnet på 11, der har tjansen og det klarer hun med fornøjelse.

Det er hygge hele december når børneneløbene skal ud og finde ting og de får nye ideer. Så ændrer dekorationerne sig alt efter, hvad de finder i naturen. Børn i alle aldre synes om at skabe deres egen mini skovbund indenfor. Det er nok en af mine stærkeste barndomsminder, det med at cykle eller gå i skoven og få øje på smukke ting.

Men vi bor midt i København på Nordhavn. Kan vi gå en tur i vores hood og finde ting til juledekorationer? Og kan vi gøre det på en måde, så det ikke ødelægger naturoplevelsen for andre. Her er jo ikke så meget natur, og I kender nok den der gamle regel om kun at samle en “hat fuld”. Men en lille dekoration kræver jo ikke så meget. Svaret er altså JA!.

Det var egentligt lidt overraskede, hvor let det var at finde nogle gode dekorationsmaterialer ved de små grønne områder ude ved Tunnelfabrikken, Skudehavnen/Fiskerihavnen og på Nordhavnstippen. Der er roligt, fordi der er sjældent mange mennesker udover dem, som står spredt langs kysten og fisker (torsk?). 

Vi fandt først og fremmest en masse tørrede frø- og blomsterstande fra fx tidsler, kaprifolie (tror vi), kruset skræppe, rejnfan og røllike. Kogler fra fyr pg grantræ ( ellekogler fandt vi på jorden i Fælledparken).

tidsler

kogler

natur

Vi har købt enebær, mos og lav, som ikke findes i vores nær-natur. Der var en lille smule mos, men den lod vi være fordi det så så pænt ud hvor det var. 

Skovbund på borden

 

Vi tænkte, at bivokslys var det helt rigtige valg til natur-juledekorationer. Og de dufter af barndom :-) De tynde lys på billedet er kirkelys og brænder alt for hurtigt, men de var ikke til at stå for. Og pyt med det. Så sættes der andre på i næste uge. Det er jo sjovt at teste ideer, få nye ideer og gå lidt mere ud i naturen. 

Vores klare favorit er de smukke rene honningfarvede juletræslys (og lys) fra hollandske Dipam (du kan fx få dem hos Frøken Øko på Nørrebro). Og de ser dyrere ud, men de brænder en time længere end alm juletræslys ( 2,5 time mod 1,5 time). 

Dipam lys

Har du fået lyst til at opleve naturen på spidsen af Nordhavn? Så kan vi anbefale en cykelrute, der først går ud til den gamle Skudehavn (der i dag er fiskerihavn).  Der kan du opleve den hyggelige skrumlede stemning, af fisker&kolonihaveliv. Man ikke ville egentligt blive overrasket, hvis Orla Frøsnapper eller lille Virgil lige kom traskende rundt om hjørnet. 

Hvis man går fra havnen og ind på værftets p-plads og bag om, så kan man komme igennem og gå langs vandet til Nordhavnstippen. Det er et aflukket område med får, men man må gerne gå tur derinde. Det er en lidt særlig fornemmelse at stå der mellem fårene og se lige ind på Københavns tage fx Marmorkirkens kuppel. 

nordhavnstippen

Så er det ud og op på cyklen igen og tilbage ind ad Nordsøvej, Derinde bag Tunnel Fabrikken står Thomas Dambos trold kaptajn Nalle (Thomas’ værksted ligger tæt på ved Dampfærgevej). Man kan også lige køre ud lands krydstogtsterminalerne (de er ikke særlig pæne, men det er alligevel en seværdighed synes vi). Det hele står øde hen, fordi der ikke er krydstogtskibe pt. Helt ude på spidsen er der en helt anden verden (du vil se hvad vi mener) og mange fisker derude med flot udsigt til Sverige.

Det bliver nu fedt når Nordhavn Naturpark er færdig. Det er et af de projektet der er blevet sat hurtigere i gang her i Corona tiden. Det er jo en meget godt ting :-)

Nordhavn

 

UK version:

t shirt design

A little idea:
Go small: Let the children to make small flexible decorations where only the candle is fixed. Or where it is a small Christmas tree candle that also needs to be replaced.
Then, during December, the children can have fun getting new ideas and changing the decorations according to what they find in nature. It is so much fun to go for walks and find small beautiful things in nature that can lie and look beautiful on the Christmas decoration. Also fun for big children and adults. To create your own mini forest ground in a little bowl or plate. It's probably one of my strongest childhood memories, that of cycling or walking in the woods and spotting beautiful things.
But we live in the middle of Copenhagen on Nordhavn. Can we go for a walk in our hood and find things for Christmas decorations? And can we do it in a way that does not ruin the nature experience for others. There is not much nature here, and you probably know the old rule of only collecting a "hat full". But a small decoration does not require much. The answer is YES !.
We were actually a little surprised at how easy it was to find some good decoration materials at the small green areas out by the Tunnel Factory, Skudehavnen / Fiskerihavnen and at Nordhavnstippen. There are rarely people besides those who stand scattered along the coast and fish (cod?).
First of all, we found a lot of dried seed and flower stands from eg thistles, honeysuckle (we think), and yarrow. Cones from pine and spruce.

Tidsel

We then bought juniper, moss and lichen which are not found in our near-nature. Or there was a little bit of moss, but we left it because it looked nice where it was.

 

We thought that beeswax candles were the perfect choice for “mother natures” Christmas decorations. We think the nicest are the Christmas tree candles from Dutch Dipam (you can get them at Frøken Øko in Nørrebro). The burn for 2,5 hr so long enough for a meal or tea time :-).

dipam

This year we have chosen to "go small" with the decorations simply because the green things so often withers before the lights are burned down - and it is fun to invent something new every week.

If you want to experience the tip of Nordhavn, we can recommend a bike ride out to Skudehavnen - pull in through Skudehavnen. There you can experience the cozy atmosphere of fisherman-kolonihave life (you can also still buy fish by the boats if someone has just come in). 

If you go in behind the shipyard, you can pass through and ride along the water to Nordhavnstippen. It is a closed area with sheeps but you are welcome to go for a walk there. The special thing is that you can stand among the sheep and look straight into the roofs of central Copenhagen. So close and yet so far.

Nordhavnstippen

Then it's out and up on the bike again. Drive back and turn at Nordsøvej because behind Tunnel Fabrikken is Thomas Dambo's troll Captain Nalle (Thomas' workshop is also close by in Dampfærgevej). You can just drive along the cruise terminals (they are not nice, but it is still a sight we think. It is all deserted because there are no cruise ships at the moment. At the very end there are many who fish and it is a different world out there on the tip :-).

We are so looking forward to the Nordhavn Nature Park to be finished. It is one of the projects that has been started earlier here in the Corona time.

Nordhavn trip
Ældre indlæg Nyere indlæg

0 Kommenter

Der er ikke kommenteret endnu - du kan blive den der starter en hyggelig tråd.

Efterlad en kommentar

Bemærk at vi lige gennemgår kommentarerne før de bliver synlige for alle