Få mere hyggetid - gør det let at gi' en hånd med!

I julen skal alle lige gi' en hånd med! Og alle vil jo egentligt gerne hjælpe lidt til, så der bliver mere tid til at være sammen. 

Vi har et enkelt system: Køkkenlåge-metoden.

Alle opgaver bliver sat op på en køkkenlåge. Det gør det let at få overblik og finde sin næste praktiske opgave når man er færdig. Det bliver også meget synligt, hvor hurtigt det går når man hjælpes ad. Flokken af lapper bliver hurtigt mindre og mindre.

Vi laver helt enkelt dagens to do liste, som konkrete opgaver på post it lapper og sætter op på en køkkenlåge. Så vælger hver især selv opgaver fra "puljen".

Der er tre regler: 1) Alle hjælper til til vi er færdige. 2) Der står godter på køkkenbordet ved opgave-oversigten og 3) Der er musik eller Mads og monopolet til arbejdet.

Det fungerer utroligt godt for familiemedlemmer, der er vant til at udføre alle mulige slags opgaver.

VIP: Tilføj ikke flere og flere slapper undervejs - det er demotiverende! Få det hele på fra starten.

Familiens yngste på 9 år har sin egen "skrumpeliste" (listen bliver mindre og mindre når hun river de færdige opgaverne af sedlen).

Hun er ikke vant til at gøre rent på toilettet og sådan nogle ting, som husets teenagere har rutine i. Hun har sine egne opgaver, men synes nu også det er ret fedt at snuppe et par af "de store opgaver". I dag har hun fx selv været nede med pant og købe mere gavepapir i Netto.

PS Det fungerer også med folk man ikke er i familie med :-)

UK version: Make it super easy to help out and have more time for hygge!

At Christmas, everyone should lend a hand! And everyone really wants to help a little, so there will be more hygge-time to be together.

We have a simple system: the kitchen door method. All tasks are set up on a kitchen door. It makes it easy to get an overview and find your next practical task when you are done with one.

It also becomes very visible how fast it is when you are all helping out. The flock of post its quickly becomes smaller and smaller.

We simply make today's to do list, which specific tasks, on post it patch and put up on a kitchen cabinet door.

Then each person present chooses tasks from the "flock of post its".

There are three rules:

1) Everyone helps out until we are done.

2) There are goodies on the kitchen table by the task overview

3) There is music or Mads and the monopoly for the good work mood.

It works incredibly well for family members who are used to performing all sorts of tasks.

VERY IMPORTANT: Do not add more and more post its with task along the way - it's demotivating! Get it all on from the start.

The youngest 9-year-old in our family has her own "shrinking list" (the list gets smaller and smaller as she tears the finished assignments off the post it). She is not used to fx cleaning the toilet and such things that the teenagers of the house have a routine in. She has her own tasks, but now also thinks it's pretty cool to snatch a few of the "big tasks". Today, for example, she handed in bottles for recycling in Netto.

PS It also works with people you are not related to :-)

Ældre indlæg Nyere indlæg

0 Kommenter

Der er ikke kommenteret endnu - du kan blive den der starter en hyggelig tråd.

Efterlad en kommentar

Bemærk at vi lige gennemgår kommentarerne før de bliver synlige for alle