Køkkenlåge metoden virker i en nedlukningstid!

lock down

Er du en af dem, der har store børn hjemme fra onsdag? Og har du også lige et par ting du skal have klaret på din hjemmearbejdsplads? 

Jeg vil bare lige slå et slag for “køkkenlåge-metoden” - altså den med at sætte post-its med opgaver på køkkenskabet, som der kan plukkes af.

Metoden er egentligt en måde at hjælpes om at løse praktiske opgaver og er et rammesætter, oversigts- og samarbejdsværktøj. Men det kan også være en god måde at lave en ramme, som børn selvstændigt kan sammensætte deres dag med - mens du arbejder.

Jeg har tænkt mig at lave et udvalg af praktiske opgaver, læringsaktiviteter  (fra skolen) og rene hyggeaktiviteter - og måske kalde det Juleskole. Jeg overvejer at farve-opdele så praktiske opgaver fx er gule, hyggeting lyserøde og læringsaktiviteter blå. Så kan min datter selv bestemme, hvad hum går efter.  

Du kan se min brainstorm af "juleskole-hygge" ting, som jeg tror mit store barn på 11 år gider. Hvis hun altså keder sig. 

Måske kommer hun selv eller lærerne til at fylde dagen ud, men hvis ikke har jeg nu en plan B.

 

Hvis du bor i nærheden af Nordre Frihavnsgade i København, så har Tarp kontorforsyning den bedste post-it buffet - og der er også bæredygtige versioner!  

Tarp


Her får du min brainstorm. Det bærer nok præg af, at jeg godt nudge hende til at lave nogle hjemmelavede gaver, tænke over hvad man kan gøre for andre, og lige hjælpe mig med at finde det bæredygtig juletræ jeg ikke har tid til. Jeg har selvfølgelig også tænkt over, at det er ting hun kan gøre selv. Måske kan du bruge noget af det?

JULESKOLE brainstorm

Dansk

Skriv et julebrev til bedsteforældrene. 

Brevet kan fx indeholde:

 • Indledning du spørger til hvordan det går med dem.
 • Noget om hvordan har du selv har det.
 • Og om hvad glæder du dig over for tiden, så du kan dele din glæde med dem.
 • Fortæl hvad håber du allermest for 2021.
 • Du kan også fortælle om en god oplevelse, du har haft med dem i 2020 så I har et fælles godt minde.
 • Afslut med at skrive at du håber på at få et brev tilbage.

Find ud af hvordan du sender brevet og send brevet.


Engelsk

Find ud af hvad puns er. Gå på jagt efter Christmas puns der får dig til at smile.

Eksempler:

 • "I'm Claus-trophobic."
 • "Christmas has me feeling extra Santa-mental."
 • "I’m feelin’ pine."

Lav en afstemning ved middagsbordet og find ud af hvad folk synes er det sjoveste pun.

Lav en sjov illustration af det vindende pun 


Samfundssind-faget

Hvordan holder hjemløse jul? Lav research og find ud af så meget du kan om hjemløse unge i danmark og om hvordan de holder jul.

Hvis du skulle samle penge ind til unge hjemløses jul hvad ville du så gøre? Lav en brainstorm med 9 ideer - de må godt være vilde.


Madlavning

Lav din egen version af Rocky Road. Eksperimenter med smag og konsistens (noget blødt, noget knas og selvfølgelig chokolade).

 • Start med at brainstorme på hvad du synes ville være lækkert at komme skal i. 
 • Lav i bedste Bagedyst stil en tegning af dine ideer.
 • Køb ind til projektet. Du må godt købe ind til at eksperimentere lidt. Du skal lave mindst 2 varianter

NB : Der skal være så mange, at du kan lave en blindtest med din familie så din bedste Rocky Road kan kåres.

De skal blive så flotte og regelmæssige, at du kan bruge dem til gaver.

Matematik

Regn ud hvad en Rocky Road konfekt stykke koster (brug brug bon’en eller søg priser hos nemlig.com, hvis du kom til at smide den ud).

Hvis du skulle sælge den og tjene 50%, hvad skulle den så koste 

Hvor mange penge kunne du sælge for, hvis du solgte alle de Rocky Road konfekt stykker du har lavet? Og hvor mange penge havde du tjent?


Håndværk og design

Design dit eget logo til dit Rocky Road konfekt. 

Tegn det i hånden eller gå ind i Canva.com(gratis versionen). Find en logo template og leg med font og bomærke elementer (man kan finde rigtig mange ting under elementer, men tjek lige af i boksen at det er de gratis du bruger)

Opfind dit eget julepynt

Start med at lave et lille inspirationsboard i google docs eller hvad du nu foretrækker. Find billeder af dine interesser, særlige ting du kan lide ved hvor du bor og med billeder af dig selv. 

Lav så en en brainstorm med 9 ideer.

Lav en gave til far

Lav en T-shirt til far han kommer til at gå med. Tænk over hvornår han går med t shirts og hvad han interesserer sig for. Brainstorm 9 ideer.Vælg en og tegn dig frem til et godt motiv.

Gratis gaver

Find på 5 gratis gaver du selv ville blive glad for at give. Det kan være noget du vil invitere på (Freesbee i Fælledparken fx) eller noget du gerne vil gør (klippekort til massage, oprydning, bilvask etc.). NB spise en is du giver virker nok kun på bedsteforældre og nogle storebrødre! 

Opfind en sjov indpakning af genbrugsmaterialer (klippekort, snowball, robot..). Start med at finde de matrialer du kan hjemme hos dig selv.

Fransk

Lær at synge bjældeklang på fransk.

 1. Find ud af hvad sangen hedder på fransk
 2. Skriv sangteksten af så du “lærer ordene gennem hånden”
 3. Find den på youtube og hør den nogle gange.
 4. Lær den uden ad.

Natur og teknik

Find ud af hvad der er det mest bæredygtige juletræ.

Har du nogle forslag til hvordan vi kan gøre julen mere bæredygtig herhjemme? 

Tænk over hvad der nemt kan indføres og hvad der kræver lidt mere.


Klassenstime

Lave en julemusikquiz til familien. Der skal være julemusik fra 60’er, 80’erne,00’erne og 10’erne. Du skal selv være quizmaster.

 

 

UK version

Are you one of those people who have big kids home from school from Wednesday? And do you also have just a few things you need to get done at your home workplace? I just want to recommend the “kitchen door method”  we posted last year - you know, the one where you put post-its with tasks on the kitchen cabinet so that all family members can choose how to use their helping hands? 

It can be used to get a helping hand to solve practical tasks, to send love out into the family to those who cannot be visited, to do a “Christmas school”, to entertain bored kids and maybe some more we haven't thought of. 

And I just have to mention Tarp in Nordre Frihavnsgade here in Copenhagen- they have the best post-it buffet in town - and there are sustainable versions too! 

 

CHRISTMAS SCHOOL

I have brainstormed a list of Christmas School ideas for my big child, that can be written on post-it - and she can choose between if needed (I really need undisturbed working hours and needed her to take charge of her day so this is plan B. Plan C is Disney+). Maybe you can use some of it?


Danish lesson

Write a Christmas letter to the grandparents.

The letter may, for example, contain:

 1. Introduction where you ask how they are doing.
 2. Write about how you have it yourself.
 3. And about what you are enjoying to do at the moment so you can share your joy with them.
 4. Tell them what you most hope for in 2021.
 5. You can also tell about a good experience you’ve had with them in 2020 so you have a common memory.
 6. Finish by writing that you hope to get a letter back.

Find out how to send the letter and send the letter.


English Lesson

Find out what puns are. Go hunting for Christmas puns that make you laugh.

Examples:

 • "I'm Claus-trophobic."
 • "Christmas has me feeling extra Santa-mental."
 • "I'm feelin 'pine."

Make a vote in your family at the dinner table and find out what your family thinks is the funniest pun.

Make a fun illustration of the winning pun


The social studies subject

How do homeless people celebrate Christmas? Do research and find out as much as you can about homeless young people in Denmark and about how they celebrate Christmas.

If you had to raise money for a young homeless Christmas, what would you do? Make a brainstorm of 9 ideas - crazy one, big ones and also easy ones.


Cooking class

Make your own version of Rocky Road goodies. Experiment with taste and texture (something soft, something crunchy and of course chocolate).

Start by brainstorming on what you think would be delicious to put in. Make a drawing of your ideas in the best Baking Contest style.

Shop for the project. You may want to shop a little extra to experiment a bit. You must make at least 2 kinds.

There must be so many that you can do a blind test with your family so that your best Rocky Road can be chosen.

They should be so nice looking and regular that you can use them for gifts.


Math class

Figure out what a Rocky Road piece costs (use the voucher or search for prices at nemlig.com if you happen to throw it out).

If you were to sell it and earn 50% what would it cost 

How much money could you sell if you sold all the Rocky Road confectionery you made? And how much money would you make?


Crafts and design

Design your own logo for your Rocky Road confectionery.

Draw it by hand or use Canva.com (free version). Find a logo template and play with font and trademark elements (you can find a lot of things under elements, but just check in the box that these are the free ones you use)


Invent your own Christmas decorations

Start by making a small inspiration board in google docs or whatever you now prefer. Find pictures of your interests, special things you like about where you live and with pictures of yourself.

Then make a brainstorm with 9 ideas.


Make a gift for dad

 • Make a T-shirt for Dad he's going to wear.
 • Think about occasions when he wears t shirts and what he is interested in.
 • Brainstorm on motifs (9 idea). Draw your way to a good motif.

 

Figure out 5 free gifts you would be happy to give (giftcards for). It can be something you want to invite to (Freesbee in Fælledparken) or something you do (massage, cleaning, car wash, etc.)

Make a fun wrap of recycled materials (giftcard, snowglobe, robot ..). Start by finding the materials you can use at home.


French

Learn to sing Jinglebells in French.

 • Find out what the song is called in French
 • Copy the lyrics on paper so you "learn the words by handwriting it"
 • Find it on youtube and listen to it sometimes.
 • Learn it by heart.

Nature and technology

Find out what is the most sustainable Christmas tree.

Do you have any suggestions on how we can make Christmas more sustainable at home? Consider what can be easily introduced and what requires a little more.


“Class-time”

Make a Christmas music-quiz for the family. There should be Christmas music from the 60s, 80s, 00s and 10s. You are the quizmaster :-).Ældre indlæg Nyere indlæg

0 Kommenter

Der er ikke kommenteret endnu - du kan blive den der starter en hyggelig tråd.

Efterlad en kommentar

Bemærk at vi lige gennemgår kommentarerne før de bliver synlige for alle