Opfind dit eget julepynt!

Opfind dit eget julepynt! Det er vi igang med i Nordhavn Workshop Studio.

Vi skal da have vores eget Nordhavn julepynt! Lige som vi igår havde vores helt eget svømmende Lucia optog (vi skal da lave en vinter-svømmer lucia-brud). 

Vi sketcher, printer billeder, bygger i genbrugsmaterialer og prøver os frem. Vi har brainstormet og arbejdet med forskellige idéer. Du har sikkert mange flere - smid gerne dine ideer i kommentaren! Denne her er den eneste prototype so far. Resten er på skitse-stadiet:

 

Det startede med at fik fandt dette pakke-pap til vores materiale-lager. Og det ligner lidt The Silo i strukturen.

Fotoet som vi har printet, har vi snydt med og spejlvendt på bagsiden så den passer i størrelsen. 

Vi har også arbejdet med at printe et billede og skitse på det. Vi vil lave det på en rigtig take away kop, men man kunne også bare lave det til et fladt ophæng.

 

Hvis du også vil lave julepynt så lav en brainstorm over det tema, som du vil lave julepynten over. Er det din familie? så kunne det være profession/arbejde, idoler/helte, store oplevelser (fx rejser), fritidsinteresser, livretter og kæledyr.

Vi synes vores Nordhavn julepynt skal er have noget med det her at gøre:

1) Arkitekturen, der hver dag gør glad. Forskelligheden: Der er facader i rødt puds, røde kakler, jern, aluminium, tegl, skifer og beton.

2) Havet som er udenfor vores vinduer. Badezonen, Trekroner Fortet, Oslobåden, Malmø i det fjerne. Vandspejlet og den nordiske connection føles tæt på her.

3) Den hyggelige landsbystemning midt i storbyen. Folk der mødes til fællesspisning, kajakture, cross-fitt, løb, morgenbadning, lufter hunde, drikker kaffe i badezonen, deltager i workshops, børn der følges i skole, small talk på fortovet og til fredagssmagning hos Meny. 

4) Den internationale stemning, der kommer af at her er indbyggere fra alle kontinenter. Bare i vores ejendom bor der folk fra Norden, Syrien, Jordan, Italien, Belgien, Burundi, Tanzania, Tyskland, USA, Kina, Indien, Litauen, Ukraine etc. og selvfølgelig Danmark. Vi henter rugbrød hos bager Andersen og Maillard, hvor der tit franskmænd. Vi lytter til musik fra lokale sing-a-song artist Lyonne, der er Argentiner. Spiser hos Kini Kini der er Balinesisk. Sparrer idéer med Blank Space, der er halvt tysk. Vi har unge i praktik, der fx er halvt argentinere eller halvt ukrainere. Halloween arrangere vi i en gruppe med en sydafrikaner, en iransk-newyorker, en ukrainer og en dansker. Storbymennesker med sammensatte rødder fra hele verdenen er vores hverdag. Her føler vi os hjemme. 

5) Vores madsteder ud over det sædvanelige drevet af seje personligheder (der har arbejdet hårdt i Corona-tiden). De er en fin del af vores bydel. Ligesom indbyggerne kommer fra hele verdenen så har vi restauranter med internaltionale menu kort. Sushi, Pizza, Brød, Tapas, Thai-suppe, Croque Monsieur, Tacos, Champagne, cocktails osv.

6) Opstarts pioner bydelsånden. Der er mennesker, der hver dag arbejder på denne her udvikling og mennesker der er flyttet her til for at være en del af den udvikling med fokus på bæredygtighed. El-biler, delebiler og den føreløse bus er nok det mest synlige tegn.   

Alt det vil vi godt have arbejdet ind i idéerne. Vi arbejder de hurtige idéer igennem enten som håndtegnede skitser eller i Canva.com (findes også i en gratis version). Du må gerne se et par  foreløbige ideer (husk det er billeder, der repræsenterer ideer og ikke færdigt pynt):


 

Invent your own Christmas decorations! We are working on this in Nordhavn Workshop Studio.

Nordhavn has become a new small international village district with appro. 2500 inhabitants, located in the middle of Copenhagen. We must of cause have our own Nordhavn Christmas decorations! Just like yesterday we had our very own swimming Lucia light parade (we need a Lucia winter-swimmer as a decoration). 

We have brainstormed and worked on different ideas. You probably have many more - feel free to post your ideas in the comment! This one is the only prototype so far:

 The idea began with this pacaking material we have in our cardboard storeroom.

And then just developed. Vi have printet a photo and used it en reverse on the backside. We tried to do the same with Lüders but it looked så wrong that the stairs came down from the left :-).

 

If you want to make you own local or family Christmas decorations think about

 • Which buildings are important 
 • Do you share big experiences eg. a trip to Africa perhaps?
 • Do you have special interests?
 • Favorite dishes? drinks?
 • What did your ancestors do?
 • Do you have pets?
We have decided that the Christmas decorations should reflect our most liked things about Nordhavn:

 • The architecture and architects that makes us happy. The colors and materials: There are facades in red plaster, red tiles, iron, aluminum, red brick, slate and concrete.
 • The Sea which is outside our windows. The bathing zone, The Trekroner Fort, Oslo Ferry, Malmö in the distance. The water sports and the Nordic connection feel close here.
 • The cozy village atmosphere in the middle of the big city. People who meet for communal dining, kayaking, cross-fitt, running, morning bathing, Walkling the dogs, Drinking coffee in the bathing zone, Participating in workshops, Children being going together to school, Small talk on the sidewalk and at Friday tastings at Meny supermarket.
 • The international atmosphere that comes from the fact that here are inhabitants from all continents. Just in our property there live people from the Nordics countries, Syria, Jordan, Italy, Belgium, Burundi, Tanzania, Germany, USA, China, India, Lithuania, Ukraine etc. and of course Denmark. We pick up rye bread from bakers Andersen and Maillard, where there are often French people. Listening to music from local sing a song artist Lyonne who is Argentine. We eat at Kini Kini which is Balinese. Sharing ideas with Blank Space, which is half German. We have young people in internships who are, for example, half Argentine or half Ukrainian. We arrange Halloween in a group with a South African, an Iranian-New Yorker, a Ukrainian and a Dane. Urban people with complex roots from all over the world are our everyday life. Here we feel at home. Xenophobics do not belong here.
 • Food places beyond the usual quality - run by personalities that are a fine part of our neighborhood. They just like the inhabitants come from all over the world. We have restaurants with international menu cards: Sushi, Pizza, Bread, Tapas, Thai Soup, Croque Monsieur, Tacos, Champagne, Cocktails, etc.

All of this we want to work into the ideas. See a few preliminary ideas in front of the UK version (still under development).

Do you have any ideas? 

Ældre indlæg Nyere indlæg

0 Kommenter

Der er ikke kommenteret endnu - du kan blive den der starter en hyggelig tråd.

Efterlad en kommentar

Bemærk at vi lige gennemgår kommentarerne før de bliver synlige for alle