Styrk dine kreative muskler

"Vi tror på, at når de kreative muskler bliver en integreret del af den måde, man tænker og handler på, så bliver de også en del af ens generelle livskompetencer – fordi modstands-robusthed og kreativ problemløsning kan bruges i mange situationer."
 

De kreative muskler er de forskellige færdigheder og værktøjer, som man bruger i den kreative proces – alt det, der tilsammen gør, at man kan arbejde med idéudvikling og udføre et færdigt design i et eller flere materialer.

Det handler om at øve sig på at være selvstændig, nysgerrig, modig, vedholdende og bruge sin forestillingsevne. Det er personlige egenskaber, som alle har, men som måske skal styrkes.

ItchBox Studios workshops træner det at følge en proces med nogle bestemte faser og fremgangsmåder. I hver fase er der værktøjer, der bruges til at arbejde systematisk med at få gode idéer, visualisere idéer, udvælge en idé og arbejde den færdig til en prototype. Disse værktøjer er for eksempel skitser, moodboards, forskellige typer brainstorms og tips og tricks til designpræsentation.

 

MUSKLER VI TRÆNER:
 


Selvstændighed er det at kunne tænke og handle efter egne idéer og vurderinger. 

Nysgerrighed
Nysgerrighed er den ufravigelige trang til at undersøge ting nærmere og lysten til at eksperimentere. 

Mod
Mod er det at kaste sig ud i det ukendte og turde være legende, undersøgende og eksperimenterende. For unge mennesker og især voksne kræver det ofte mod at stå ved egne kreative idéer. Det kan føles meget privat og måske også lidt sårbart.

Vedholdenhed
Vedholdenhed er evnen til at holde fokus, fordybe sig og blive ved til det lykkes - også når det er svært, frustrerende og fyldt med problemer.


Forestillingsevne er evnen til at danne mentale billeder af ting og situationer, der ikke findes endnu.

Proces
Proces er at følge en bestemt fremgangsmåde. Vores kreative proces er et forløb med forskellige faser og ser typisk sådan her ud:
1) udforskning
2) idégenerering & idéudvælgelse
3) prototype (konstruktion af løsning) 
4) præsentation   
Til de forskellige faser har man værktøjer, der gør det muligt at arbejde struktureret og systematisk – ét trin ad gangen. På den måde bliver det overskueligt at arbejde i mange retninger og udforske ukendt territorium.

Visualisering
Visualisering handler om at få idéer ud fra hovedet og fx ned på papir. Så kan idéerne sættes op ved siden af hinanden, hvor man kan se på dem, vurdere dem og få andres øjne på. Derfor vil der i alle workshops indgå forskellige værktøjer og øvelser til at visualisere arbejdet med research og idéudvikling.

Idéudvikling
Idéudvikling er vigtigt at kunne, hvad enten man har hovedet fuldt af idéer eller man har brug for at få det. Det handler om at kunne gå fra at åbne op og arbejde overfladisk med mange idéer, og så zoome helt ind og gå i dybden med én eller et par udvalgte idéer.

Præsentation
Præsentation handler om at kunne indføre andre i idéen - forklare hvad den går ud på og hvilke overvejelser, der ligger bag. Det er også et visuelt arbejde med at lave foto-shoot og video. Det er en mulighed for at få feedback og for at kunne samarbejde. 

 

Har du lyst til at styrke dine kreative muskler, så er en workshop æske lige noget for dig.