Styrk dine kreative muskler

At være kreativ betyder at du har en masse forskellige færdigheder, som smelter sammen i arbejdet med at udvikle dine egne idéer eller ting.

Det at være kreativ handler rigtig meget om at stole på sine egne idéer - og turde tage beslutninger. Du skal kunne være selvstændig, nysgerrig, vedholdende, bruge din forestillingsevne og ikke mindst være modig.

Du skal tude eksperimentere og prøve noget du aldrig har prøvet før. Du skal turde være nybegynder mange gange. Det handler også om at turde lave fejl og starte forfra mens du bruge de erfaringer du lige har fået. Og du skal turde tage en masse beslutninger og stå ved dit helt eget udtryk. madness

Modet bygger du op lige så stille og en dag er du så modig, at du slet ikke føler dig modig mere. Det er jo bare sådan det er med dig. Du er kreativ.

Det er den udvikling vi gerne vil understøttemeu vores workshops - både dem du kan tage med hjem og dem vi laver live.

Vi oplever ofte, at nogen kommer ind i vores Workshop Studio og siger "det kan jeg ikke". 3 timer senere, går samme person fra os med der T-shirt og er super stolt over, at det blev meget bedre end de troede. Der skal ikke meget til at løfte sig kreativt.

I ItchBox Studios workshops træner vi det at følge en simpel proces med nogle faser og fremgangsmåder. I hver fase er der værktøjer, der bruges til at arbejde systematisk med at visualisere idéer og arbejde sig frem til et færdig til et objekt. 

Vi kalder det at træne de kreative muskler, men det er mest en måde at tænke på og især at handle på:

MUSKLER VI TRÆNER:
 


Selvstændighed er det at kunne tænke og handle efter egne idéer og vurderinger. 

Nysgerrighed
Nysgerrighed er den ufravigelige trang til at undersøge ting nærmere og lysten til at eksperimentere. 

Mod
Mod er det at kaste sig ud i det ukendte og turde være legende, undersøgende og eksperimenterende. For unge mennesker og især voksne kræver det ofte mod at stå ved egne kreative idéer. Det kan føles meget privat og måske også lidt sårbart.

Vedholdenhed
Vedholdenhed er evnen til at holde fokus, fordybe sig og blive ved til det lykkes - også når det er svært, frustrerende og fyldt med problemer.


Forestillingsevne er evnen til at danne mentale billeder af ting og situationer, der ikke findes endnu.

Proces
Proces er at følge en bestemt fremgangsmåde. Vores kreative proces er et forløb med forskellige faser og ser typisk sådan her ud:
1) udforskning
2) idégenerering & idéudvælgelse
3) prototype (konstruktion af løsning) 
4) præsentation   
Til de forskellige faser har man værktøjer, der gør det muligt at arbejde struktureret og systematisk – ét trin ad gangen. På den måde bliver det overskueligt at arbejde i mange retninger og udforske ukendt territorium.

Visualisering
Visualisering handler om at få idéer ud fra hovedet og fx ned på papir. Så kan idéerne sættes op ved siden af hinanden, hvor man kan se på dem, vurdere dem og få andres øjne på. Derfor vil der i alle workshops indgå forskellige værktøjer og øvelser til at visualisere arbejdet med research og idéudvikling.

Idéudvikling
Idéudvikling er vigtigt at kunne, hvad enten man har hovedet fuldt af idéer eller man har brug for at få det. Det handler om at kunne gå fra at åbne op og arbejde overfladisk med mange idéer, og så zoome helt ind og gå i dybden med én eller et par udvalgte idéer.

Præsentation
Præsentation handler om at kunne få andre til at forstå idéen - forklare hvad den går ud på og hvilke overvejelser, der ligger bag. Det er også et visuelt arbejde med at lave foto-shoot og video. Det er en mulighed for at få feedback og for at kunne samarbejde. 

 

Har du lyst til at styrke dine kreative muskler, så er en workshop æske lige noget for dig.